การประมูลรถยนต์นั้นแต่ละที่

ดังนี้ เนื้อหาในส่วนของ การสมัครสมาชิกชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ การรับรถยนต์ การตรวจภาวะรถยนต์ อื่นๆอีกมากมาย แต่ละแหล่งประมูลรถยนต์ ก็จะมีเนื้อหา ขั้นตอน และก็จ้ะขนบธรรมเนียมนานับประการ ท่านควรศึกษาเรียนรู้ให้รู้เรื่องก่อนกระทำประมูลรถยนต์แต่ละที่ด้วย

การประมูลรถยนต์นั้นแต่ละที่ ก็ชอบมีขั้นตอนและก็ระเบียบการประมูลรถยนต์ที่นานับประการ ดังนี้ นักเขียนจะเสนอแบบอย่างการประมูลรถยนต์แห่งหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้พอเพียงรับรูกันโดยประมาณก่อนไปร่วมประมูล

คนทั่วๆไป

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบมอบฉันทะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่อาจจะมาติดต่อได้ด้วยตัวเอง)

นิติบุคคล

ใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ตัดสินบริษัทที่มีอำนาจเซ็นชื่อผู้พันนิติบุคคลทุกคน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ตัดสินบริษัท ที่มีอำนาจเซ็นชื่อผูกพันนิติบุคคลทุกคน

ผู้บริโภคควรจะตรวจภาวะรถยนต์ แล้วก็ข้อมูลรถยนต์ที่ตัวรถยนต์ก่อนกระทำประมูล

ผู้เข้าร่วมประมูลจำต้องเงินมัดจำค่าป้อยเลขคนประมูลด้วยเงินสด หรือแคชเชียรืเช็ค สั่งจ่าย ชื่อบริษัทประมูลรถยนต์ รวมทั้งสามารถรับเงินรับรองคืนได้โดยทันที ถ้าหากไม่ได้อยากต้องการประมูลรถยนต์ หรือประมูลมิได้

 

หมายเหตุ สำเนาเอกสาร จะต้องมีการลงชื่อการันตีสำเนาถูกทุกฉบับ

ในกรณีที่ปรารถนาจัดไฟแนนซ์หรือเช่าซื้อขอความกรุณาปรานีติดต่อข้าราชการข้างเช่าซื้อ (ไฟแนนซ์) ก่อนทำประมูลทุกคราว

ระเบียบการประมูล รวมทั้งเงื่อนไขในการจ่ายเงินทั่วๆไป

 

แสดงเจตจำนงการซื้อรถยนต์ด้วยการชูป้ายเลขลำดับประมูลเพียงแค่นั้น โดยเริ่มจากราคาการประมูลจากราคากึ่งกลาง ซึ่งถ้าผู้เข้าประมูลเสนอซื้อมากยิ่งกว่า 1 ราย

จ่ายค่าภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประกาศจะเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นทีละ 2,000 บาท ในกรณีที่ราคาเริ่ม 1-999,999 บาท

แม้เลือกจ่ายเงินนิดหน่อย หรือเงินมัดจำ 10% จำต้องนำเงินส่วนที่ค้างมาจ่ายให้ครบด้านใน 4-5 วัน ทากร

แต่ละแหล่งประมูลบางครั้งก็อาจจะตั้งราคาแตกต่างกัน ดังนี้ผู้บริโภคในราคาแพงที่สุด จะเป็นผู้ชนะการประมูล

พิธีกรจะเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นทีละ 10,000 บาท ในกรณีที่ราคารเริ่มตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป

ผู้ชนะการประมูลจำเป็นต้องลงนามในเอกสารหลักฐานการประมูลทุกคราว

ในกรณีที่ประมูลรถยนต์ได้ จะต้องจ่ายเงินดังต่อไปนี้

จ่ายเงินค่าพาหนะที่ประมูลได้ในวันประมูล หรือมัดจำ 10% (คร่าวๆ) รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็น

ค่าดำเนินงาน ราวๆ 8,000- 10,000 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *